Nowości

    Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
       
       
Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, jeżeli solidaryzujesz się z chorymi z cukrzycą, jeżeli akceptujesz zapisy Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków możesz zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Przystępując do Stowarzyszenia wypełnia się deklarację członkowską i otrzymuje się legitymację członkowską.

Pobierana jest składka członkowska w wysokości 2 zł miesięcznie. Można ją opłacić za dowolny okres, np. za miesiąc, kwartał, półrocze lub cały rok.

W Oddziałach i Kołach może też być pobierane wpisowe w wysokości ustalonej uchwałą zarządu.

Zakres podejmowanych aktywności i działań może różnić się pomiędzy poszczególnymi jednostkami terenowymi, dlatego należy pytać o tę kwestię bezpośrednio w Oddziale lub Kole, do którego planuje się zapisać.

Wykaz kół PSD województwa zachodniopomorskiego


Deklaracja Członkowska          


Statut Stowarzyszenia