|  |  

Nowości

    Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
   
   

  Wykłady  dr Marzeny Kargul  na Youtube

Serdecznie witamy na naszej stronie! 


Informujemy, że w dniu 15 wrzeœnia 2009 roku  z inicjatywy Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej " Zdrowie" oraz przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinie powstało Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie. 


  Adres Siedziby                                                           Adres korespondencyjny:
PSD Koła Nowogard                                                         Tworek Eugeniusz
72-200 Nowogard                                                           ul. Gen. Bema 16/6
ul. Wojska Polskiego 7                                                     72-200 Nowogard
72-200 Nowogard
tel. 500 553 190 - Prezes
tel. 795 477 793 -Wiceprezes
tel. 512 626 744 - Sekretarz    


Konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard: 

BS Goleniów O/Nowogard 52 9375 1012 4200 1387 2000 0010


                              

Skład Zarządu
PSD Koło Nowogard

Prezes - Eugeniusz Tworek
Wiceprezes - Stanisław Wiśniewski
Sekretarz - Mirosława Kowalczyk
Skarbnik - Bożena Szajkowska
Członek Zarządu - Barbara Pawlak
Członek Zarządu - Janina Lelowska
Członek Zarządu - Elżbieta Kowalska
Członek Zarządu - Stefania Lewandowska
        

 


Skład Komisji Rewizyjnej Zarzšdu

      PSD Koła Nowogard 

 

Przewodniczący - Eugeniusz Butryn

Zastępca przewodniczacego - Krystyna Bzowa

Sekretarz - Jadwiga Maknia

                                 

Opiekunem Koła PSD w Nowogardzie jest Pani Lidia Bogus


Celem działania Stowarzyszenia jest:
Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę.
[Więcej]STATUT   Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
[Więcej]


Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia

[Czytaj więcej]


Wszelkie informacje dotyczące działalności Koła można uzyskać u:
Prezesa -  Eugeniusza Tworek - tel: 500 553 190 ; 
                   e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl
Wiceprezesa Prezesa - Stanisława Wiœniewskiego - tel: 795 477 793; 
                           e-mail: stanislawwisniewski45@o2.pl
Sekretarza -  Mirosławy Kowalczyk  - tel: 512 626 744


Uwaga: INFORMUJEMY, że został ustalony cykliczny harmonogram spotkań diabetyków,  szczegóły w zakładce   Spotkania